Jan Lemitz

Rooftops | Seoul 2009 | C-Print | 100x110 cm
Rooftops | Seoul 2009 | C-Print | 100x110 cm
Rooftops | Seoul 2009 | C-Print | 100x110 cm
Rooftops | Seoul 2009 | C-Print | 100x110 cm
Fields of Supply | Anyang 2009 | C-Print | 50x60 cm
Fields of Supply | Anyang 2009 | C-Print | 50x60 cm
Fields of Supply | Anyang 2009 | C-Print | 50x60 cm
Fields of Supply | Anyang 2009 | C-Print | 50x60 cm
Manan Archive | Anyang 2010 | C-Print | 70x80 cm
Manan Archive | Anyang 2010 | C-Print | 70x80 cm
passages + registrations | Calais 2013 | Semimatt Fine Art Pigmentprint | verschiedene Größen
passages + registrations | Calais 2013 | Semimatt Fine Art Pigmentprint | verschiedene Größen
passages + registrations | Calais 2013 | Semimatt Fine Art Pigmentprint | verschiedene Größen
passages + registrations | Calais 2013 | Semimatt Fine Art Pigmentprint | verschiedene Größen
passages + registrations | Calais 2013 | Semimatt Fine Art Pigmentprint | verschiedene Größen
passages + registrations | Calais 2013 | Semimatt Fine Art Pigmentprint | verschiedene Größen